2021-02-12

«ԱՐՄԻՆ» բարեգործական կազմակերպության մեկնարկը «Ալեքսանդր» հյուրանոցում